Phi lộ

Gởi đến các bạn bắt đầu học đàn Tranh Việt Nam những gì tôi biết về cây đàn này . Hy vọng những gì tôi viết trên đây sẽ hữu ích cho các bạn .

Tôi chơi đàn Tranh chỉ để giải trí khi nhàn rỗi chứ không phải là một nghệ sĩ đàn Tranh chuyên nghiệp.

Người Thầy hướng dẫn tôi nhiều nhất là Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo

https://www.facebook.com/HieuDanNSNguyenVinhBao/

Chúc các bạn thành công .

Paris, 8 tháng 7, 2009, 2019
Phạm văn Vĩnh

Phạm văn Vĩnh

PS. Vì ít thì giờ nên trang Web này sẽ được cập nhật từ từ .

Lên dây đàn Tranh 17 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh.

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 1

Lên dây đàn Tranh trang 1 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 2

Lên dây đàn Tranh trang 2 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 3

Lên dây đàn Tranh trang 3 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 4

Lên dây đàn Tranh trang 4 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 5

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 6

Lên dây đàn Tranh trang 6 tiếp theo

Paris ngày 26/03/2011,
Phạm Văn Vĩnh

Lên dây đàn Tranh 19,21 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh 19,21 dây .

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 1

Lên dây đàn Tranh trang 1 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 2

Lên dây đàn Tranh trang 2 tiếp theo

Paris ngày 06/03/2011,
Phạm Văn Vĩnh

Lên dây đàn Tranh 16,17,19,21 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh.

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 1

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 2

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 3

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 4

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Cách chuyển dây đàn tranh trang 1

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Cách chuyển dây đàn tranh trang 2


Paris ngày 04/03/2011,
Phạm Văn Vĩnh

Vọng Cổ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Vọng Cổ 3 câu 1,2,3 . Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo .

Đàn Tranh PVV đàn hôm 14/03/2010

Link : Vọng Cổ 14/03/2010

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 14/03/2010,
Phạm Văn Vĩnh

Nam Ai

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

(đăng lại vì vô ý xoá mất bài đã đăng)

Nam Ai. Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo .

Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010

Link : Nam Ai 07/02/2010

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 14/03/2010,
Phạm Văn Vĩnh

Văn Thiên Tường 2

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Lớp dựng và lớp Xê Xàng (Bản đàn Nguyễn Vĩnh Bảo)

Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010

Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao .

Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ Á .

Link : Văn Thiên Tường 07/02/2010

Bài này theo điệu Vọng Cổ pha lẫn hơi Oán trong nhạc Tài Tử Nam Bộ .

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 07/02/2010,
Phạm Văn Vĩnh

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về Nhạc Tài Tử Nam Bộ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói và đàn giải thích về Nhạc Tài Tử Nam Bộ .

Xin mời các bạn nghe ba mp3 sau đây :

Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 1

Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 2

Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 3

Xin mời các bạn xem videos trên Youtube sau đây :

Nhạc sư Vĩnh Bảo bàn về đàn Tranh với GS TS Trần Quang Hải

Nhạc sư Vĩnh Bảo thuyết giảng về Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ tại ĐH Hoa Sen – Phần 1

Nhạc sư Vĩnh Bảo thuyết giảng về Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ tại ĐH Hoa Sen – Phần 2

Paris ngày 23/01/2010, 2019
Phạm Văn Vĩnh

Thay Lời Chúc Giáng Sinh

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 23/12/2009

Link : Thay Lời Chúc Giáng Sinh

Tôi nghĩ đây là một bài đàn ngẫu hứng theo điệu Nam Xuân .

Xin mời các bạn nghe .

Paris ngày 23/12/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Văn Thiên Tường VB

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 21/12/2009

Link : Văn Thiên Tường

Xin mời các bạn nghe .

Paris ngày 21/12/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Lưu Thủy Trường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

PVV đàn Tranh 18/12/2009 .

Bản đàn trích trong sách Thử Tự Học Đờn Tranh, do Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo biên soạn .

Bản Lưu Thủy Trường gồm 4 lớp, 16 câu nhịp 8 . Có nhiều người nói bản đờn gồm 32 câu nhịp tư nhưng theo NS Nguyễn Vĩnh Bảo thì bài này gồm có 16 câu, mỗi câu 8 nhịp . Sự khác biệt giữa nhịp tư và nhịp 8 là ở chỗ gõ Song Lang . Nếu cho rằng bài này gồm 32 câu thì số gõ Song Lang sẽ gấp đôi so với bản đờn 16 câu .

Cũng có giải thích cho rằng bài Lưu Thủy Trường do bài Lưu Thủy Đoản phát triển ra gấp đôi nhưng theo lời giải thích của NS Nguyễn Vĩnh Bảo thì hai bài này không có liên hệ gì với nhau . Bài Lưu Thủy Đoản xuất xứ từ nhạc miền Trung , trong Nam Việt Nam còn gọi là Lưu Thủy Vắn . Còn bài Lưu Thủy Trường là một sáng tác hoàn toàn trong nhạc Tài Tử Nam Bộ và không có xuất xứ từ bản Lưu Thủy Đoản .

Link : Lưu Thủy Trường

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 20/12/2009,
Phạm Văn Vĩnh