13. Hôm nay nghỉ

Vì có người cữ số 13 nên hôm nay nghỉ học .

Mấy năm trước đây, vì công việc trong sở, tôi có dịp đi làm việc bên Hán Thành (Seoul), mỗi khi vào thang máy tôi đều thấy tầng số 4 không viết chữ Đại Hàn như mấy tầng khác mà viết chữ F . Hỏi ra mới biết là vì người Đại Hàn cũng dùng Hán Tự, như người Nhật viết chữ Kanji, nên khi viết chữ Tứ cho lầu 4, còn có nghĩa là tử nên họ sợ rớt thang máy chết thiệt . Vì lý do đó cả nước đều viết chữ F cho tầng số 4, lấy từ chữ Four trong tiếng Anh .

Paris, 29 tháng 7, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: