14. Long Hổ Hội 3

(Tập hai tay, ngón rung và chữ Á)

Xin mời nghe bài đàn

Chúc các bạn thành công .

Paris, 30 tháng 7, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: