19. Tam Pháp Nhập Môn

Xin mời nghe bài đàn (rung)

Xin mời nghe bài đàn (songlan)

Chúc các bạn thành công .

Paris, 19 tháng 10, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: