20. Đám Cưới Đầu Xuân1

Để thay đổi không khí, chúng ta tập một bài Tân nhạc . Câu đầu của bài Đám Cưới Đầu Xuân có thể dùng để chỉnh dây đàn . Để chỉnh ba dây đầu tiên Sol, La, Đô trong Ngũ cung Sol, La, Đô, Rê, Mi , bạn chỉ cần đàn câu “Ngày xửa ngày xưa”, tức là Sol, La, Sol, Đô . Chỉnh hai dây còn lại là Rê và Mi, bạn chỉ cần đàn tiếp “đôi ta chung nón”, Đô Đô Rê Mí .

Bài nhạc này không nằm trong nhạc truyền thống nên bạn có thể rung ở cung bậc nào bạn thấy hay . Sở dĩ trong bản đàn chỉ rung hai cung La và Mi (Xự và Cống) là vì muốn rung theo phong cách bản vui trong nhạc truyền thống mà thôi .

Xin mời nghe bài đàn

Chúc các bạn thành công .

Paris, 23 tháng 10, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: