Lý Con Sáo Cải Lương (03/09/2009)

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 03/09/2009

Khúc đầu là đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao .

Sau tiếng gõ song lang thì vô bài Lý Con Sáo .

Link : Lý Con Sáo Cải Lương

Bài này theo điệu Vọng Cổ trong nhạc Sân Khấu Cải Lương .

Xin mời các bạn nghe cho quen .

Paris ngày 22/09/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: