Đàn Ngẫu Hứng 09/09/2009

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn ngẫu hứng hôm 09/09/2009

Link : Đàn Ngẫu Hứng 09/09/2009

Xin mời các bạn nghe.

Paris ngày 23/09/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: