Ngũ Điểm, Bài Tạ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 06/10/2009

Hai bài Ngũ Điểm và Bài Tạ nằm trong điệu Nhạc Quảng trong nhạc Tài Tử Nam Bộ .

Theo thứ tự các bạn sẽ nghe lời giới thiệu của Nhạc Sư Vĩnh Bảo, khúc nhạc dạo (Rao) theo hơi Quảng, bài Ngũ Điểm , bài Bài Tạ .

Link : Ngũ Điểm và Bài Tạ

Xin mời các bạn nghe cho quen .

Paris ngày 06/10/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: