Lý Tình Tang

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đàn Tranh PVV đàn hôm 04/08/2007

Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao .

Sau đó là bài Lý Tình Tang, bắt đầu bằng chữ Á .

Link : Lý Tình Tang

Bài này thuộc về nhạc Tài Tử Miền Trung . Khúc nhạc rao vì thế mang hơi nhạc Huế .

Bài Lý Tình Tang còn được gọi là Lý Mười Thương .

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 09/10/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: