Văn Thiên Tường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Lớp dựng và lớp Xê Xàng

Đàn Tranh PVV đàn hôm 10/10/2009

Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao .

Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ Á .

Link : Văn Thiên Tường

Bài này theo điệu Vọng Cổ pha lẫn hơi Oán trong nhạc Tài Tử Nam Bộ .

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 13/10/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: