Monthly Archives: Tháng Mười Một 2009

Rao Buồn (18 11 2009)

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đây là một trong những khúc Rao Buồn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Khúc nhạc được đàn trên hệ thống dây Hò Ba của đàn Tranh . Trên hệ thống dây Hò Ba, thỉnh thoảng các bạn nghe được tiếng đàn […]

Nam Xuân Lớp 1

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 10/11/2009 Bài Nam Xuân có 20 câu nhịp 4/4 , chia thành 2 lớp rưỡi . Đây là lớp 1 gồm 8 câu đầu . Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc […]