Rao Buồn (18 11 2009)

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đây là một trong những khúc Rao Buồn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo .

Khúc nhạc được đàn trên hệ thống dây Hò Ba của đàn Tranh . Trên hệ thống dây Hò Ba, thỉnh thoảng các bạn nghe được tiếng đàn rất trầm đó là tiếng dây Basse của sợi dây số 1 .

Link : Rao Buồn dây Hò Ba 18 11 2009

Bài này theo điệu Vọng Cổ trong nhạc Sân Khấu Cải Lương .

Xin mời các bạn nghe cho quen .

Paris ngày 19/11/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: