Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2009

Thay Lời Chúc Giáng Sinh

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 23/12/2009 Link : Thay Lời Chúc Giáng Sinh Tôi nghĩ đây là một bài đàn ngẫu hứng theo điệu Nam Xuân . Xin mời các bạn nghe . Paris ngày 23/12/2009, Phạm Văn Vĩnh Advertisements

Văn Thiên Tường VB

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 21/12/2009 Link : Văn Thiên Tường Xin mời các bạn nghe . Paris ngày 21/12/2009, Phạm Văn Vĩnh

Lưu Thủy Trường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) PVV đàn Tranh 18/12/2009 . Bản đàn trích trong sách Thử Tự Học Đờn Tranh, do Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo biên soạn . Bản Lưu Thủy Trường gồm 4 lớp, 16 câu nhịp 8 . Có nhiều người nói bản đờn gồm […]

Đêm Tàn Bến Ngự

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đêm Tàn Bến Ngự , tác giả Dương Thiệu Tước . Đàn Tranh Nguyễn Vĩnh Bảo Link : Đêm Tàn Bến Ngự Đêm Tàn Bến Ngự Video Xin mời các bạn thưởng thức . Paris ngày 4/12/2009, Phạm Văn Vĩnh