Đêm Tàn Bến Ngự

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Đêm Tàn Bến Ngự , tác giả Dương Thiệu Tước .

Đàn Tranh Nguyễn Vĩnh Bảo

Link : Đêm Tàn Bến Ngự

Đêm Tàn Bến Ngự Video

Xin mời các bạn thưởng thức .

Paris ngày 4/12/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: