Lưu Thủy Trường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

PVV đàn Tranh 18/12/2009 .

Bản đàn trích trong sách Thử Tự Học Đờn Tranh, do Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo biên soạn .

Bản Lưu Thủy Trường gồm 4 lớp, 16 câu nhịp 8 . Có nhiều người nói bản đờn gồm 32 câu nhịp tư nhưng theo NS Nguyễn Vĩnh Bảo thì bài này gồm có 16 câu, mỗi câu 8 nhịp . Sự khác biệt giữa nhịp tư và nhịp 8 là ở chỗ gõ Song Lang . Nếu cho rằng bài này gồm 32 câu thì số gõ Song Lang sẽ gấp đôi so với bản đờn 16 câu .

Cũng có giải thích cho rằng bài Lưu Thủy Trường do bài Lưu Thủy Đoản phát triển ra gấp đôi nhưng theo lời giải thích của NS Nguyễn Vĩnh Bảo thì hai bài này không có liên hệ gì với nhau . Bài Lưu Thủy Đoản xuất xứ từ nhạc miền Trung , trong Nam Việt Nam còn gọi là Lưu Thủy Vắn . Còn bài Lưu Thủy Trường là một sáng tác hoàn toàn trong nhạc Tài Tử Nam Bộ và không có xuất xứ từ bản Lưu Thủy Đoản .

Link : Lưu Thủy Trường

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 20/12/2009,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: