Monthly Archives: Tháng Một 2010

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về Nhạc Tài Tử Nam Bộ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói và đàn giải thích về Nhạc Tài Tử Nam Bộ . Xin mời các bạn nghe ba mp3 sau đây : Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 1 Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 2 Nhạc Tài Tử […]