Văn Thiên Tường 2

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Lớp dựng và lớp Xê Xàng (Bản đàn Nguyễn Vĩnh Bảo)

Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010

Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao .

Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ Á .

Link : Văn Thiên Tường 07/02/2010

Bài này theo điệu Vọng Cổ pha lẫn hơi Oán trong nhạc Tài Tử Nam Bộ .

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 07/02/2010,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements

One Comment

  1. Mich Uoc
    Posted Tháng Bảy 27, 2010 at 5:24 chiều | Permalink

    I like this rendering better compared to the previous one (2009) although special care should be paid to the pitches of Ú, U, Sang, Sang transitioning to Xê, etc. I think there’s a big improvement in this “Lớp Dựng qua Xế Xảng”; it fits more with the proscribed Lễ mood of “Văng Thiêng Tường” ;-))


%d bloggers like this: