Nam Ai

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

(đăng lại vì vô ý xoá mất bài đã đăng)

Nam Ai. Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo .

Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010

Link : Nam Ai 07/02/2010

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 14/03/2010,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: