Vọng Cổ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Vọng Cổ 3 câu 1,2,3 . Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo .

Đàn Tranh PVV đàn hôm 14/03/2010

Link : Vọng Cổ 14/03/2010

Xin mời các bạn nghe chơi .

Paris ngày 14/03/2010,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: