Lên dây đàn Tranh 17 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh.

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 1

Lên dây đàn Tranh trang 1 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 2

Lên dây đàn Tranh trang 2 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 3

Lên dây đàn Tranh trang 3 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 4

Lên dây đàn Tranh trang 4 tiếp theo

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 5

Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây :

Lên dây đàn Tranh trang 6

Lên dây đàn Tranh trang 6 tiếp theo

Paris ngày 26/03/2011,
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements

One Comment

  1. Kim Anh
    Posted Tháng Ba 7, 2012 at 4:48 sáng | Permalink

    Sao tôi click vào các đường link lại không hiện thị. Còn các đường link nghe lai bài nhạc thì không có tiếng?


Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: