23. Bài Tạ 1

(Tập ngón rung và ngón mổ)

Bài Bài Tạ nằm trong nhạc Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Bài này được xếp vào loại nhạc Quảng. Các cung nhạc rung và mổ giống như bài Ngũ Điểm và ngược lại với các bài bản theo điệu Bắc .

Trong nhạc Quảng, có thể rung các cung Liêu, Xang, Xê (Sol, Đô, Rê) và mổ các cung Xự và Cống (La và Mi) .

Thường thì người ta hay đàn hai bài Ngũ Điểm và Bài Tạ đi liền với nhau .

Xin mời nghe bài đàn

Chúc các bạn thành công .

Paris, 16 tháng 11, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: