26. Tập Ngón Nhấn 1

1/ Bài tập nhấn dây Sol (Liêu) lên cung La (Xự)

– đặt tay trái lên dây Sol
– đàn dây Sol và dây La hai lần
– đàn dây Sol và ngay sau khi đàn nhấn dây bằng ngón trỏ của bàn tay trái từ từ lên cao và ngừng nhấn khi tai nghe ra cung La
– đừng nhả tay trái đang kềm dây Sol . Đàn dây La và dây Sol . Nghe và so sánh hai cung . Cả hai cung đều phải cùng cao độ.
– Tập trở lại từ đầu.

Bài đàn

2/ Bài tập nhấn dây Rê (Xê) lên cung Mi (Cống)

– đặt tay trái lên dây Rê
– đàn dây Rê và dây Mi hai lần
– đàn dây Rê và ngay sau khi đàn nhấn dây bằng ngón trỏ của bàn tay trái từ từ lên cao và ngừng nhấn khi tai nghe ra cung Mi
– đừng nhả tay trái đang kềm dây Rê . Đàn dây Mi và dây Rê . Nghe và so sánh hai cung . Cả hai cung đều phải cùng cao độ.
– Tập trở lại từ đầu .

Bài đàn

3/ Bài tập nhấn dây La (Xự) lên cung Đô (Xang)

– đặt tay trái lên dây La
– đàn dây La và dây Đô hai lần
– đàn dây La và ngay sau khi đàn nhấn dây bằng hai ngón trỏ và giữa của bàn tay trái từ từ lên cao và ngừng nhấn khi tai nghe ra cung Đô
– đừng nhả tay trái đang kềm dây La . Đàn dây Đô và dây La . Nghe và so sánh hai cung . Cả hai cung đều phải cùng cao độ.
– Tập trở lại từ đầu.

Bài đàn

4/ Bài tập nhấn dây La (Xự) lên cung Đô (Xang) rồi rung cung Đô

– đặt tay trái lên dây La
– đàn dây La và dây Đô hai lần
– đàn dây La và ngay sau khi đàn nhấn dây bằng hai ngón trỏ và giữa của bàn tay trái từ từ lên cao và ngừng nhấn khi tai nghe ra cung Đô
– Khi nghe ra cung Đô rồi thì rung cung Đô (rung nhè nhẹ)
– Tập trở lại từ đầu.

Bài đàn

Chúc các bạn thành công .

Paris, 7 tháng 12, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: