30. Cách Chép Nhạc Của NVB

Các nhạc sĩ nhạc Truyền Thống Việt Nam xử dụng chữ Quốc Ngữ để viết bản đàn . Cách viết không được thống nhất .

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sáng tác và viết lại các bản đờn theo cách chép do ông chế ra . Thành ra nếu bạn muốn học các bản đàn của NS Nguyễn Vĩnh Bảo, điều trước tiên là phải biết cách đọc bản đàn ra làm sao .

Xin mời các bạn đọc cho biết .

Chúc các bạn thành công .

Paris, 28 tháng 12, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: