31. Ngũ Điểm 2

(Thực tập đọc bản đàn Nguyễn Vĩnh Bảo )

Bản đàn và phần ghi âm do nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo viết và đàn .

Bài Ngũ Điểm này là bài phát triển . Bài Ngũ Điểm ở bài số 22 là bài đơn giản . Cả hai cùng là một bài . Bài thứ hai này nhiều nốt đàn hơn bài trước .

Trong bài ghi âm, phần đầu các bạn sẽ nghe nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo dạo dây đàn để các bạn nghe và chỉnh lại dây đàn cho đúng . Đến phút thứ 58 thì vô khúc dạo đầu . Sau đó khi các bạn nghe nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nói “Ngũ Điểm” thì vô bài đàn (đàn 2 lần) .

Xin mời nghe bài đàn

Chúc các bạn thành công .

Paris, 28 tháng 12, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: