32. Đăng Tài Liệu NVB

Lẽ ra thì tôi không cần phải viết những điều dưới đây vì Thầy Vĩnh Bảo đã cho phép . Tuy nhiên, để tránh mọi hiểu lầm, tôi xin nói rõ là tôi đã hỏi ý nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo về việc đăng các tài liệu âm nhạc của nhạc sư và được trả lời cho phép đăng . Xin xem bản sao thư trả lời sau đây .

Paris, ngày 29/12/2009
Phạm Văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: