34

Bài 34 này tôi định đăng bài Tú Anh nhưng chưa có thì giờ viết nhạc và đàn .

Xin đợi một ngày đẹp trời .

Paris, 4/4/2010
Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: