35. Kim Tiền Huế

Bản đàn Kim Tiền Huế này do Nhạc Sư Vĩnh Bảo chép tay cho tôi khi học bài này. Còn bài đàn thâu mp3 là bài tôi đàn khi trả bài và được thẩm định là đàn đúng. Các bạn sẽ nghe tôi đàn hai lần .

Bài Kim Tiền Huế có 13 câu, nhịp đôi . Bài này xuất xứ từ nhạc Huế nhưng phong cách đàn ở đây là theo nhạc Tài Tử Nam Bộ, theo điệu Bắc.

Dây đàn lên theo Hò, Xự, Xang Xê, Cống . Hay là Sol, La, Đô , Rê, Mi.

Rung các cung Xự và Cống. Nốt cung càng dài càng đẹp.

Mổ các cung còn lại .

Xin mời nghe bài đàn

Chúc các bạn thành công .

Paris, 4 tháng 04, 2010
Phạm văn Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: