37. Ngón Rung và Mổ trong điệu Vọng Cổ

Trong bài 36, chúng ta đã bàn đến cách lên dây đàn cho các bài bản theo điệu Vọng Cổ .

Thang âm của điệu Vọng Cổ là:

Hò, Xư (Y), Xang, Xê, Cống .

Hay là:

Sol, Si, Đô, Rê, Mi

Rung các cung : Hò, Xang và Công (Sol, Đô và Fa) .

Mổ các cung : Xư (Y) và Xê (Si và Rê) .

Về kỹ thuật rung và mổ, xin xem lại các bài số 10 – Ngón Rung và bài 21 – Ngón Mổ .

Điều đáng chú ý trong điệu Vọng Cổ là cách rung cung Xang (Đô) .

Trước đây chúng ta đã nói là khi rung, không được dằn dây đàn xuống làm thay đổi cung nhạc .

Trong trường hợp cung Xang (Đô) của dây Vọng Cổ, khi rung cung Xang, ta cần nhấn dây cho cao độ lên cao một chút, tiếng đàn nghe mới não nề (người trong nghề nói cho nó mùi ) .

Tuy nhiên nếu mình nhấn cái cung này nhiều quá, nó cao lên cung Đô thăng hay cung Rê thì Thầy Vĩnh Bảo sẽ than rằng “Cao quá!” .

Vậy biết làm sao bây giờ ?

Xin nói kinh nghiệm của bản thân :

– Khi rung cung Xang, nhấn hai ngón tay lên dây một chút rồi rung dây cho thật dài (thời gian rung) . Điều quan trọng là ta có được cái thói quen là khi rung cung Đô, tay có phản xạ tự nhiên dằn dây xuống một chút rồi mới rung .

– Để tập sức mạnh của hai ngón tay khi rung cung Xang (Đô), bạn lấy một tờ giấy để lên trên mặt bàn, đặt hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay trái lên trên tờ giấy. Dùng bàn tay mặt, bạn kéo tờ giấy. Nếu tờ giấy di chuyển tức là bạn nhấn tay trái chưa đủ lực. Nếu tờ giấy không nhúc nhích tức là cao quá . Nếu tờ giấy di chuyển một cách khó khăn đó là bạn sắp tìm ra lực nhấn cho cung Xang (Đô) .

Mời các bạn nghe tôi đàn cung Xang dây số 8 buông dây không nhấn rồi tiếp theo là Xang rung (bốn lần ):

Chúc các bạn thành công,

Paris 16 tháng 12, 2010

Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: