38. Rao Vọng Cổ 1

Xin lưu ý , trong điệu buồn Vọng Cổ, cung Xang (Sang) lúc nào cũng phải nhấn lên cao một chút, gọi là cung Xang Già , có thế nghe mới buồn hay mùi .

Đối với Xang Già không có Xang Trẻ, Xang Non mà chỉ có Xang bình thường .

Cung Xang Gìa chỉ được áp dụng khi có rung, nếu đàn không rung thì đàn Xang bình thường .

(Vài hôm nữa rảnh sẽ có mp3)

Chúc các bạn thành công .

Paris, 10 tháng 3, 2011
Phạm văn Vĩnh

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: