8. Tập ngón tay phải 2

Bài tập ngón tay phải 2 này tương tự như bài tập ngón tay phải 1 .
Trong bài 1 chúng ta chỉ đàn những cung ở âm vực thấp, từ dây số 2 lên dây số 7 . Trong bài tập số 2, chúng ta đàn thêm các dây ở âm vực trung bình, cho tới dây số 12 .

Cách tập giống như cách tập của bài số 1 .

Xin mời nghe bài đàn

Chúc bạn thành công .

Paris, 10 tháng 7, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: