1. Tư thế ngồi đàn

Đàn Tranh hình thang . Cây đàn có thể để :

– trên giá đàn,
– trên mặt bàn,
– để phần đàn có chiều rộng hơn lên trên đùi, phần còn lại nhỏ hơn để trên một cái ghế thứ hai phía bên tay trái nếu người đàn ngồi trên ghế . Nếu người đàn ngôì trên mặt đất thì để phần đàn còn lại trên mặt đất .

Nói chung, phải đặt cây đàn theo các quy tắc sau đây:

– Phía đàn có chiều rộng hơn nằm bên phía tay mặt của người đàn,
– Cây đàn nằm ở vị trí vững chắc, làm sao mà trong lúc đàn không cần phải lấy tay đỡ cây đàn,
– cây đàn nằm ngang hoạc phía bên tay mặt cao hơn một chút,
– cây đàn không được để cao quá, khi để tay lên mặt đàn, khuỷu tay phải ở vị trí cao hơn bàn tay . Nếu khuỷu tay thấp hơn bàn tay, ngón tay không đủ sức để nhấn dây đàn, không đàn nhanh được và dễ bị mỏi tay .
– cây đàn cũng không được để thấp quá, khi để tay lên mặt đàn, khuỷu tay phải ở vị trí cong cong . Nếu khuỷu tay thẳng ra thì khi đàn, bạn sẽ không với tới các dây ở ngoài tầm tay mình .

Các hình chụp sau đây hướng dẫn cách để cây đàn :

NS Nguyễn Vĩnh Bảo NS Nguyễn Vĩnh Bảo GSTS Trần văn Khê
GSTS Trần văn Khê, NS Nguyễn Vĩnh Bảo GSTS Trần Quang Hải

Các hình chụp sau đây cho thấy vị trí của cây đàn quá cao :

Paris, 8 tháng 7, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: