9. Long Hổ Hội 1

(tay phải)

Bài Long Hổ Hội trên đây tuy viết theo Solfège trong Tân nhạc nhưng được chia nhịp (mesure) theo cách chia nhịp trong nhạc Truyền Thống Việt nam, nhịp chánh nằm ở cuối nhịp .

Bài Long Hổ Hội nằm trong nhạc Cung Đình Huế và trong Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Bài này được xếp vào loại nhạc theo điệu Bắc (vui) .

Nhạc Truyền Thống Việt Nam chia nhịp khác với nhạc Âu Mỹ . Mỗi bài nhạc gồm có nhiều câu . Nhịp chánh nằm ở cung cuối cùng của mỗi trường canh (mesure) .

Bài Long Hổ Hội có bảy câu, trong bản đàn mỗi câu được đánh số trong hai dấu ngoặc. Người học đàn thường theo cách chia này để học đàn từng câu .

Các bạn tập ngón tay phải, chú ý các cung có dấu phẩy (,) phải đờn bằng ngón trỏ hay ngón tay giữa . Các cung không có dấu phẩy đờn bằng ngón tay cái .

Xin mời nghe bài đàn

Chúc bạn thành công .

Paris, 20 tháng 7, 2009
Phạm văn Vĩnh

Advertisements
%d bloggers like this: