Category Archives: NS Nguyễn Vĩnh Bảo

Lên dây đàn Tranh 19,21 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh 19,21 dây . Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây : Lên dây đàn Tranh trang 1 Lên dây đàn Tranh trang 1 tiếp theo Xin mời các bạn […]

Lên dây đàn Tranh 16,17,19,21 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh. Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây : Lên dây đàn Tranh trang 1 Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây : Lên dây đàn Tranh trang […]

Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về Nhạc Tài Tử Nam Bộ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói và đàn giải thích về Nhạc Tài Tử Nam Bộ . Xin mời các bạn nghe ba mp3 sau đây : Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 1 Nhạc Tài Tử Nam Bộ Phần 2 Nhạc Tài Tử […]

Thay Lời Chúc Giáng Sinh

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 23/12/2009 Link : Thay Lời Chúc Giáng Sinh Tôi nghĩ đây là một bài đàn ngẫu hứng theo điệu Nam Xuân . Xin mời các bạn nghe . Paris ngày 23/12/2009, Phạm Văn Vĩnh

Văn Thiên Tường VB

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 21/12/2009 Link : Văn Thiên Tường Xin mời các bạn nghe . Paris ngày 21/12/2009, Phạm Văn Vĩnh

Đêm Tàn Bến Ngự

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đêm Tàn Bến Ngự , tác giả Dương Thiệu Tước . Đàn Tranh Nguyễn Vĩnh Bảo Link : Đêm Tàn Bến Ngự Đêm Tàn Bến Ngự Video Xin mời các bạn thưởng thức . Paris ngày 4/12/2009, Phạm Văn Vĩnh

Rao Buồn (18 11 2009)

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đây là một trong những khúc Rao Buồn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Khúc nhạc được đàn trên hệ thống dây Hò Ba của đàn Tranh . Trên hệ thống dây Hò Ba, thỉnh thoảng các bạn nghe được tiếng đàn […]

Dây đàn Tranh cho Tân Nhạc

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)

Ngũ Điểm, Bài Tạ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn hôm 06/10/2009 Hai bài Ngũ Điểm và Bài Tạ nằm trong điệu Nhạc Quảng trong nhạc Tài Tử Nam Bộ . Theo thứ tự các bạn sẽ nghe lời giới thiệu của Nhạc Sư Vĩnh Bảo, […]

Cách lên dây đàn Tranh trong nhạc Tài Tử Nam Bộ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài)