Category Archives: 03 Đàn Ngẫu Hứng

Đàn Ngẫu Hứng 09/09/2009

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh NS Nguyễn Vĩnh Bảo đàn ngẫu hứng hôm 09/09/2009 Link : Đàn Ngẫu Hứng 09/09/2009 Xin mời các bạn nghe. Paris ngày 23/09/2009, Phạm Văn Vĩnh Advertisements