Category Archives: 07 Rao Buồn

Rao Buồn (18 11 2009)

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đây là một trong những khúc Rao Buồn của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Khúc nhạc được đàn trên hệ thống dây Hò Ba của đàn Tranh . Trên hệ thống dây Hò Ba, thỉnh thoảng các bạn nghe được tiếng đàn […]