Category Archives: 08 Đêm Tàn Bến Ngự

Đêm Tàn Bến Ngự

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đêm Tàn Bến Ngự , tác giả Dương Thiệu Tước . Đàn Tranh Nguyễn Vĩnh Bảo Link : Đêm Tàn Bến Ngự Đêm Tàn Bến Ngự Video Xin mời các bạn thưởng thức . Paris ngày 4/12/2009, Phạm Văn Vĩnh Advertisements