Category Archives: 13 Lên dây đàn Tranh 19,21 dây

Lên dây đàn Tranh 19,21 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh 19,21 dây . Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây : Lên dây đàn Tranh trang 1 Lên dây đàn Tranh trang 1 tiếp theo Xin mời các bạn […]