Category Archives: 14 Lên dây đàn Tranh 17 dây

Lên dây đàn Tranh 17 dây

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Thầy Nguyễn Vĩnh Bảo nói về các cách lên dây đàn Tranh. Xin mời các bạn nghe giải thích sau đây : Lên dây đàn Tranh trang 1 Lên dây đàn Tranh trang 1 tiếp theo Xin mời các bạn nghe giải thích […]