Category Archives: PVV đàn chơi

Vọng Cổ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Vọng Cổ 3 câu 1,2,3 . Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Đàn Tranh PVV đàn hôm 14/03/2010 Link : Vọng Cổ 14/03/2010 Xin mời các bạn nghe chơi . Paris ngày 14/03/2010, Phạm Văn Vĩnh Advertisements

Nam Ai

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) (đăng lại vì vô ý xoá mất bài đã đăng) Nam Ai. Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010 Link : Nam Ai 07/02/2010 Xin mời các bạn nghe chơi . Paris ngày 14/03/2010, Phạm […]

Văn Thiên Tường 2

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Lớp dựng và lớp Xê Xàng (Bản đàn Nguyễn Vĩnh Bảo) Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ […]

Lưu Thủy Trường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) PVV đàn Tranh 18/12/2009 . Bản đàn trích trong sách Thử Tự Học Đờn Tranh, do Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo biên soạn . Bản Lưu Thủy Trường gồm 4 lớp, 16 câu nhịp 8 . Có nhiều người nói bản đờn gồm […]

Nam Xuân Lớp 1

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 10/11/2009 Bài Nam Xuân có 20 câu nhịp 4/4 , chia thành 2 lớp rưỡi . Đây là lớp 1 gồm 8 câu đầu . Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc […]

Dạ Cổ Hoài Lang

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 26/11/2007 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Dạ Cổ Hoài Lang, bắt đầu bằng tiếng gõ Song Lan . Link : Dạ Cổ Hoài Lang […]

Văn Thiên Tường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Lớp dựng và lớp Xê Xàng Đàn Tranh PVV đàn hôm 10/10/2009 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Văn Thiên Tường, bắt đầu bằng chữ Á . Link : Văn […]

Lý Tình Tang

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 04/08/2007 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Lý Tình Tang, bắt đầu bằng chữ Á . Link : Lý Tình Tang Bài này thuộc về […]

Phi lộ

Gởi đến các bạn bắt đầu học đàn Tranh Việt Nam những gì tôi biết về cây đàn này . Hy vọng những gì tôi viết trên đây sẽ hữu ích cho các bạn . Tôi chơi đàn Tranh chỉ để giải trí khi nhàn rỗi chứ không phải là một nghệ sĩ đàn Tranh […]