Category Archives: 01 Lý Tình Tang

Lý Tình Tang

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 04/08/2007 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Lý Tình Tang, bắt đầu bằng chữ Á . Link : Lý Tình Tang Bài này thuộc về […]