Category Archives: 03 Dạ Cổ Hoài Lang

Dạ Cổ Hoài Lang

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 26/11/2007 Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc Rao . Sau đó là bài Dạ Cổ Hoài Lang, bắt đầu bằng tiếng gõ Song Lan . Link : Dạ Cổ Hoài Lang […]