Category Archives: 04 Nam Xuân

Nam Xuân Lớp 1

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Đàn Tranh PVV đàn hôm 10/11/2009 Bài Nam Xuân có 20 câu nhịp 4/4 , chia thành 2 lớp rưỡi . Đây là lớp 1 gồm 8 câu đầu . Bài đàn bắt đầu bằng một đoạn nhạc dạo đầu, gọi là khúc […]