Category Archives: 05 Lưu Thủy Trường

Lưu Thủy Trường

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) PVV đàn Tranh 18/12/2009 . Bản đàn trích trong sách Thử Tự Học Đờn Tranh, do Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo biên soạn . Bản Lưu Thủy Trường gồm 4 lớp, 16 câu nhịp 8 . Có nhiều người nói bản đờn gồm […]