Category Archives: 06 Nam Ai

Nam Ai

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) (đăng lại vì vô ý xoá mất bài đã đăng) Nam Ai. Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Đàn Tranh PVV đàn hôm 07/02/2010 Link : Nam Ai 07/02/2010 Xin mời các bạn nghe chơi . Paris ngày 14/03/2010, Phạm […]