Category Archives: 07 Vọng Cổ

Vọng Cổ

(Nhấn lên Link của tựa đề trên đây để đọc nguyên bài) Vọng Cổ 3 câu 1,2,3 . Bản đàn của Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo . Đàn Tranh PVV đàn hôm 14/03/2010 Link : Vọng Cổ 14/03/2010 Xin mời các bạn nghe chơi . Paris ngày 14/03/2010, Phạm Văn Vĩnh Advertisements